Skangass.net – alt om olje og gass i Norge

Det var lenge en vanlig oppfatning at det neppe fantes forekomster av gass og olje i norsk farvann. Så feil går det altså an å ta. Eksporten av både olje og gass har blitt en vesentlig del av økonomien vår, og faktisk står petroleumsnæringen for en fjerdedel av statens inntekter. Det norske oljeeventyret har vært alfa og omega for den økonomiske veksten i landet, men hva så med det grønne skiftet? Både Equinor og Skangass (nå en del av Gasum) har dette på dagsorden, og vi går en spennende fremtid i møte. Hos oss kan du lese mer om hva som gjelder her.

  • Det norske oljeeventyret
  • Flytende naturgass (LNG)
  • Gass- og oljefunn

Den norske oljen

Vi hører stadig om oljefunn på norsk økonomisk sone, i regi av Equinor. Alle kjenner til Equinor (kanskje best under navnet Statoil) og vet hvor viktig eksporten av olje er for landet. Hos oss kan du lese mer om dette gigantiske oljeselskapet som staten er hovedaksjonær i, og lære mer om oljeeventyret fra et økonomisk perspektiv. Dette er et svært bredt felt med mye å ta tak i, og her gir vi deg en innføring i dette svært så dagsaktuelle temaet. De lærde strides om hvilken rolle petroleumsnæringen vil spille i fremtiden, og oljen er hett tema for debatt.

  • Equinor
  • Eksport av olje

Flytende naturgass

Naturgass er også noe som diskuteres heftig, og mange støtter seg til denne energikilden fordi den er langt mer miljøvennlig enn for eksempel kull. Både Equinor og andre aktører jubler for naturgassen, og det finnes mye gass på norsk sokkel. Flytende naturgass kalles også LNG, som står for «liquefied natural gas». Gassen transporteres via skip, og holder veldig lav temperatur (-162 grader celcius). I industrien har det med tiden blitt større fokus på å bruk av denne gassen, og den er en viktig del av det grønne skiftet. Les mer om hvordan miljøet står i fokus innen petroleumsnæringen.

Naturgass i Norden

I Norge og Norden for øvrig har miljøet lenge stått i fokus, og folket krever bærekraftige løsninger. Skangass var lenge en pådriver for bærekraftig utvikling. I dag er dette selskapet eid av den finske bedriften Gasum, som er en minst like stor pådriver for et renere klima. Her investeres det i fremtidsrettet industri som skal gagne både flora og fauna, så vel som folk. Målet er å forurense minst mulig, hvilket er en hederlig og i høyeste grad nødvendig ambisjon. Det å fusjonere selskaper som har de samme målene gir mange fordeler, og bidrar til fortgang i det viktige arbeidet.

Det grønne skiftet

Energi og klima er sammensatt, og mange hensyn må tas. De lærde strides om hvilke løsninger som er mest optimale. Når verdens befolkning vokser blir naturlig nok behovet for energi enda større, og det gjelder det å få innovativ teknologi på fote. Dette er noe det jobbes for innen energisektoren. Fremover skal alt effektiviseres så mye som overhodet mulig, og alle aktører innenfor sektoren er klar over utfordringer knyttet til det hele. Når det kommer til miljøet finnes har alle ansvar, og alle beslutninger som fattes skal ta høyde for utfordringene verden står overfor når det kommer til det grønne skiftet.

Mot en ren fremtid

Hos oss kan du lære mer om de ovennevnte temaene, for å gi deg selv mer tyngde i diskusjoner. Det er svært mye som kan sies om gass- og oljefunn på norsk sokkel og hvordan vi eksporterer den. Hvordan fremtiden tas høyde for i arbeidet er av essensiell betydning. Les deg opp på hva som gjelder, slik at du kan forstå mer av tiden du lever i. Med økt kunnskap om hvordan petroleumsnæringen tar fatt på de store utfordringene sitter du forhåpentligvis igjen med et positivt blikk på en fremtid med økt fokus på bærekraft, miljø og ren energi.