Alt om Skangass

Energiselskapet Skangass (som også gjerne blir stavet Skangas) ble kjøpt opp ved utgangen av 2018, og går derfor i dag under navnet Gasum. Navnebyttet var med på å styrke selskapet Gasum i Norden, slik at bedriften kan kalle seg det ledende selskapet innen gassbransjen i hele regionen. Her jobbes det iherdig for et karbonnøytralt samfunn, og ved hjelp av effektive gassløsninger skal en grønn og miljøvennlig fremtid sikres. Det er mange tiltak som står på programmet til Gasum for å møte det grønne skiftet. Selskapet slår på stortrommen med store satsinger, og har mange engasjerte miljøentusiaster på laget.

  • Skangas AS = Gasum AS
  • Med fokus på det grønne skiftet

Flytende naturgass for fremtiden

Flytende naturgass (liquefied natural gas, eller LNG) er det ingen i Norden som distribuerer mer av enn Gasum, og selskapet leverer til industri, sjøfart og tungtransport i Norge, Sverige og Finland. Dette skjer i henhold til EUs LNG-strategi. Gasum holder også på å investere i infrastruktur hvor det vil finnes fyllestasjoner for både flytende naturgass for tyngre kjøretøy samt flytende biogass. Det karbonnøytrale samfunnet skal omfatte både sjø og land, noe som er med på å gjøre satsingen såpass stor. Skangass hadde lignende ambisjoner i sin tid, og nå som Gasum har kjøpt hele selskapet lever de miljøvennlige ambisjonene videre.

  • Flytende naturgass for fremtiden
  • Investering i infrastruktur

Sirkulær økonomi

For å virkelig sikre bærekraftig utvikling og gjøre ord om til handling, sørger Gasum for at gjødsel, avfall og andre restprodukter som kommer som følge av arbeidet blir gjenbrukt. Stoffene brukes til produsering av fornybar energi på alle selskapets anlegg. Restprodukter blir også tatt hånd om, og gjort om til biogjødsel. Med slike tiltak, som sørger for at så lite som mulig går til spille, går alle mot en renere og grønnere fremtid. Til sammen har gruppen om lag 350 medarbeidere, som alle deler selskapets visjon om å ta økt ansvar og sikre en grønnere og bedre fremtid.

Forskning og utvikling

Veien mot en miljøvennlig fremtid med bærekraftige økosystem for gass er lang, og derfor står innovasjon, teknologi og forskning på dagsorden. Innen gass- og energisektoren kan Gasum stolt kalle seg en foregangsbedrift. Derfor investerer de i utviklingen av nye konsepter, nye energisystemer og ny teknologi. Her forskes det på fornybar gass, energisystemer og bruken av gass. Den fornybare gassen produseres med anaerob nedbrytning, råmaterialer, trebasert biogass samt hydrogengassøkonomien. Ellers er reduksjon av negativ klimapåvirkning, ansvarlig forretningsdrift med på å utgjøre Gasums bedriftsansvar, i tillegg til den sirkulære økonomien. Derfor foretar Gasum bærekraftrapportering i samsvar med GRI-standarden (Global Reportive Initiative).

Naturgass i industrien

Gasum kan selv bekrefte at naturgass er et godt alternativ industrien bør benytte seg av, særlig med tanke på miljøet. Karbonutslipp og luftforurensning skal reduseres så mye som mulig, og med Gasums ekspansjon blir det lettere å drive industri på en bærekraftig og fremtidsrettet måte over hele Norden. Naturgass egner seg godt til bruk i varme- og kraftproduksjon, så vel som varme- og dampproduksjon. Ellers har naturgass og LNG mangfoldige egenskaper, og kommer i stadig større grad til sin rett. Ved hjelp av høy ekspertise og gode muligheter kan Gasum hjelpe selskaper med å finne gunstige løsninger som gagner både det aktuelle selskapet og miljøet.

Fusjonering

I det hele tatt utgjør Norden et stort marked for LNG. Skangass var alltid for at Norden skulle ha en robust infrastruktur hvor gass ble tatt i bruk, og samarbeidet lenge sammen med Gasum om felles mål. Nå som de to ledende operatørene innen naturgass har slått seg sammen, er det lett å se for seg et effektivt arbeid i tiden fremover. Da Skangass ble etablert i 2007 hadde Gasum allerede 13 års erfaring fra bransjen. Et samarbeid oppstod etter hvert, vokste seg større, før det ble avklart at alt disse to aktørene foretok seg skulle gå under navnet Gasum.