Det norske oljeeventyret | Det sorte gullet!

Norge gikk fra et fattig land avhengig av sine naboer til et av verdens mest ressurssterke land. Dette er hovedsakelig takket være naturressursene vi fant utenfor kysten vår, som i lang tid har hjulpet oss med å bygge opp landet vårt og «sparekontoen». Uten denne oljen er det vanskelig å tenke seg til hvordan Norge hadde sett ut i dag. Men dette eventyret har vært alt annet enn lett og uproblematisk, og var mye takket være både hardt arbeid og tilfeldigheter. Les mer om hvordan olje og gass utenfor den norske kysten har hjulpet landet vårt økonomisk her!

  • Oljefondet
  • Oljens historie
  • Fremtiden til Norges økonomi

Begynnelsen på eventyret

Det norske eventyret startet før oljen i det hele tatt ble funnet, da Norge i 1963 proklamerte seg som eier over norske havområder. Dette betydde at kun staten Norge hadde rett til å lete etter olje i havområdene utenfor Norge. Det første funnet av betydning skulle derimot ikke komme før i 1969, da oljefeltet Ekofisk ble funnet – et av de største oljefeltene til havs gjennom historien. Feltet som ligger i Nordsjøen skapte stor entusiasme for videre søking og utvinning av naturressursene i havområdene. Hva som en gang var et fattig land skulle nå tjene seg rikt på olje.

  • På 50-tallet trodde fåtallet på at olje eksisterte i Nordsjøen
  • Jakten på olje startet for fullt på 60-tallet
  • Første store funnet ble Ekofisk i 1969

Oljefondet

Oljefondet har i dag en markedsverdi på svimlende 10 260 088 798 355 kr. Det er et tall vi knapt klarer å forstå. Etter at Norge begynte å tjene penger på oljen bestemte de seg på 90-tallet for å opprette et fond for å spare på inntektene for fremtidige generasjoner. Dette fondet har vært svært viktig for norsk økonomi av mange grunner. Ikke bare tillater det en viss sikkerhet for tiårene som kommer, men det har også tillat midler til investeringer. I dag er faktisk ca. halvparten av fondets avkastning på fondets investeringer. Verdi fra avkastninger er noe som kun har vokst de siste årene.

Fremtiden til norsk økonomi

I det nye statsbudsjettet for 2020 er det estimert at 19 % av Norges inntekter kommer fra produksjon av petroleum. Når en femtedel av våre inntekter kommer fra olje og gass kan vi si at Norge er dypt avhengig av oljen. Som en ikke-fornybar kilde er det da klart at oljen en eller annen gang kommer til å ta slutt. Miljøspørsmålet er en annen sak som setter spørsmål ved hvor lenge Norge kan holde på med oljen. Dette er allerede delvis løst ved oljefondets investeringer, men dersom vi skulle stengt kranen på oljen i morgen vil vi merke et stort tomrom i norsk økonomi.

Hva kan erstatte oljen?

Det diskuteres mye om hva som skal erstatte oljens plass i Norges inntekter. Da Norges inntekter kun får 14 % fra andre inntekter som ekskluderer skatt, merverdiavgifter, andre avgifter og petroleum, har landet vårt ingen umiddelbar løsning. Hvis vi ser til våre Skandinaviske naboer, har de en stabil økonomi og et velferdssystem uten like enorme naturresurser slik som oss. Det er nok her løsningen ligger, med et større fokus på dele- og sirkulærøkonomi samt satsing på naturvennlige og nye arbeidsplasser innenfor fornybar energi. Hvordan Norge skal erstatte de 170 000 arbeidsplassene oljeindustrien har skapt, blir spennende å følge med på.

Oppsummering

Norge klarte det mange trodde var umulig da vi på 60- og 70-tallet begynte å utvinne olje i Nordsjøen, kort tid etter vi fikk eierskap over området. Per dags dato har oljefondet vokst seg til en markedsverdi på over 10 000 milliarder kroner, takket være inntekter fra oljen og videre investering. Sammen med skatter og avgifter står petroleumssektoren for den største delen av finansieringen av statsbudsjettet vårt, og selv i dag er Norge veldig avhengig av naturressursene fra Nordsjøen. Hva Norge skal støtte seg på økonomisk når oljen tar slutt, er fortsatt uvisst. Det eneste vi vet er at denne inntektskilden har store sko å fylle.