Equinor – en av verdens største operatører

Equinor ble etablert i 1972, og er et av verdens største selskaper innen olje og gass. Selskapet het tidligere Statoil og StatoilHydro, og byttet navnet sitt i 2018. Den største hovedaksjonæren i selskapet er den norske stat som eier 67 prosent, og denne eierandelen forvaltes av Olje- og energidepartementet. Equinor har en markedsverdi på hele 400 milliarder kroner, og er med det Norges mest verdifulle selskap. Selskapet er representert i rundt 36 ulike land, og har over 29 000 ansatte per dags dato. Produktene selskapet spesialiserer seg på er olje, gass og raffinerte produkter, og hovedkontoret ligger i Stavanger.

  • Etablert i 1972
  • Norges mest verdifulle selskap
  • Olje, gass og raffinerte produkter

Equinors historie

Equinor ble opprettet etter et stortingsvedtak i 1972, og tanken bak vedtaket var å få Norge med i oljeutvinningen helt fra starten av. På den måten kunne landet bygge opp en god kompetanse innen fagfeltet, og skape seg et navn i nasjonal oljeindustri. Det ble etter hvert satt i gang en rekke store utbyggingsprosjekter offshore, og noen av de største produksjonsanleggene er Sleipnerfeltet, Gullfaksfeltet og Snøhvitfeltet. Equinor er den største aktøren innen operasjoner på dypt vann, og er helt dominerende når det kommer til oljeutvinning på norsk sokkel. Her står Equinor bak hele 80 prosent av den utvunne oljen.

  • Største operatør på dypt vann
  • Sleipner, Gullfaks og Snøhvitfeltet

Equinor mellom 2001–2007

I 2001 sto Equinor (Statoil på den tiden) foran en stor endring i norsk oljepolitikk da staten bestemte seg for å gjøre selskapet delprivatisert. Dette betydde et salg på 18 % av selskapets aksjekapital, og samtidig fikk Equinor ta med seg en andel på 15 % fra statens eierskap av de norske ressursene på oljesokkelen. Selv etter dette står staten fremdeles som den største eieren. I 2006 slo Equinor seg sammen med Norsk Hydro som spesialiserer seg på olje og gass, og på grunn av dette ble det bestemt at selskapet skulle bytte navn til StatoilHydro. I 2018 ble navnet endret til dagens Equinor.

Virksomhet

Equinor har et enormt virkeområde, og har gjort seg spesielt bemerket som operatør på dypt vann. Selskapet har utvidet virksomheten sin til rundt 40 land verden over, og har sine største reserver i Algerie, Aserbajdsjan og Angola. Det drives også oppstrømsvirksomhet i land som Storbritannia, Brasil, Canada og Russland. Siden 2017 har Equinor utført leteboring i Barentshavet, og har flere ulike leterigger i aksjon. Disse brønnene vil kunne gi svar på om det er grunnlag for å gå i gang med nye utbygginger, og er med på å avgjøre fremtidens muligheter for norsk sokkel og boring i Barentshavet.

Bærekraftig energi

Gass fra norsk sokkel er sett på som en svært pålitelig energikilde, og Equinor leverer naturgass til kunder over hele Europa. Per dags dato er selskapet den største gassprodusenten i Norge, og ligger som nummer to i Europa. Naturgass er et samlebegrep på gass som blir dannet ved nedbrytning av organisk materiale som er hentet under jordas overflate, og dette er blitt en attraktiv energikilde sett fra et miljøperspektiv. Equinor selger også naturgass i flytende form (LNG), og denne gassen blir hentet fra Snøhvit-feltet og fraktet med spesialskip verden rundt. Transporten foregår også i rørledninger som strekker seg over 8 000 kilometer til sammen.

Vindkraft

Equinor er en ledende aktør når det kommer til vindkraft, og har bygd flere enorme vindparker til havs. Blant dem kan vi nevne Sheringham Shoal som ligger utenfor Storbritannias kyst. Denne vindparken produserer nok ren energi til å forsyne over 200 000 britiske husstander med kraft. I tillegg er selskapet ledende i verden når det kommer til karbonfangst (CSS). Dette går ut på å avkarbonisere fossilt brennstoff, noe som er svært viktig for å redusere CO2-utslipp. Blant annet blir det fanget opp mot 1 million tonn med CO2 fra naturgassen på Sleipnerfeltet. Equinor har med andre ord et stort fokus på bærekraftig energi.